Forside Fakta Hverdagen Værdigrundlag
At børnene tilbydes en aktiv hverdag, som er rig på oplevelser i naturen.

At børnene lærer naturen at kende og bliver fortrolige med den.

At børnene udvikler en sund miljøbevidsthed og lærer at færdes med omtanke for naturen.

At børnene har tid til at udforske, fordybe og undre sig.

At børnene har medbestemmelse og mulighed for at præge deres egen børnehave-hverdag.

At der er tid og rum til spontanitet og egne initiativer.

At børnene lærer at respektere hinandens og andres forskelligheder.

At børnene får udviklet deres fantasi og kreativitet, ved at de selv for mulighed for at opfinde legen.
Middagslur